lowercase Y green

lowercase U green

lowercase S green

lowercase D green

lowercase Z green

lowercase A green

lowercase X green

lowercase M green

lowercase E green

lowercase H green

lowercase Q yellow

lowercase F green

lowercase M yellow

lowercase T yellow

lowercase B green

lowercase R green

lowercase G green

lowercase I green

lowercase C yellow

lowercase H yellow

lowercase L yellow

lowercase X yellow

lowercase E yellow

lowercase V green