lowercase T green

lowercase X green

lowercase E yellow

lowercase L green

lowercase C green

lowercase H yellow

lowercase U green

lowercase D yellow

lowercase V green

lowercase M yellow

lowercase Z yellow

lowercase Q green

lowercase H green

lowercase O green

lowercase O yellow

lowercase M green

lowercase R green

lowercase K green

lowercase S green

lowercase X yellow

lowercase B green

lowercase F green

lowercase Q yellow

lowercase S yellow