lowercase C green

lowercase N green

lowercase O yellow

lowercase D green

lowercase I green

lowercase Z green

lowercase V green

lowercase M green

lowercase E green

lowercase E yellow

lowercase J green

lowercase L yellow

lowercase Y yellow

lowercase K green

lowercase Z yellow

lowercase G green

lowercase H yellow

lowercase Y green

lowercase P green

lowercase B yellow

lowercase U green

lowercase T green

lowercase S yellow

lowercase C yellow