lowercase H white

lowercase N white

lowercase Y white

lowercase P orange

lowercase G white

lowercase I orange

lowercase J white

lowercase E orange

lowercase P white

lowercase K orange

lowercase U orange

lowercase S white

lowercase Q white

lowercase L white

lowercase L orange

lowercase U white

lowercase W orange

lowercase O white

lowercase I white

lowercase G orange

lowercase J orange

lowercase Z white

lowercase O orange

lowercase M white