lowercase W orange

lowercase K orange

lowercase P white

lowercase E white

lowercase C white

lowercase J orange

lowercase F orange

lowercase X white

lowercase U orange

lowercase E orange

lowercase V orange

lowercase I orange

lowercase O white

lowercase L orange

lowercase V white

lowercase B white

lowercase G white

lowercase H white

lowercase Y white

lowercase D orange

lowercase Z white

lowercase S white

lowercase T white

lowercase J white