Machine gun M1941 Johnson

1884 1st machine gun

submachine gun MAT49

washing machine purple

slot machine 2

coffee machine

large coffee machine

laundry icon

washing machine

sewing machine 3

machine gun

sewing machine 02

washing machine icon

man vs machine

mat 49 submachine gun

washing machine red

WW 1 American machine gun crew

sewing machine

washing machine 2

expresso machine

Madsen Light Machine Gun

washing machine yellow

Mauser C96

washing machine pink