ghana square 48

ghana flag waving

Lake Bosumtwi Ghana

Ghana Topography

Ghana

gh Ghana 32

ghana 40

ghana button

Ghana regions 2007

Ghana map 2007

Ghana dark

Ghana on globe

ghana icon

Ghana detailed

Ghana topographic

ghana 3D

Ghana 2005

cedi Ghana

ghana square

Ghana detailed 2

ghana icon 64

ghana square shadow

Ghana location label

Ghana BW