Albania vignette

Albania button

Albania provinces 2008

Albania BW

Albania map flag

al Albania

Albania population density

Albania

Albania detailed 2

Albania icon 64

Albania 40

Albania location label

Albania political 2008

Albania

al Albania 32

Albania square 48

Albania on globe

Albania detailed

Albania relief 2008

Albania land use

Albania square shadow

Albania outlined

Albania topographical

Albania flag full page