Mountain Laurel Kalmia latifolia
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Mountain Laurel  Kalmia latifolia
Available formats to download:
jpgwebp