Gilia achilleifolia
a public domain JPG image
Gilia achilleifolia
Available formats to download:
jpgwebp