"Lake Baikal fog"
a Public Domain image
Lake Baikal fog

720 x 720
jpg
208 kb


JPEG-XL
133 kb


webp
176 kb


avif
62 kb


Resize the JPG

choose desired width