Martinique muskrat Megalomys desmarestii
CC0 - Public Domain
a public domain PNG image
Martinique muskrat  Megalomys desmarestii
Available formats to download:
Download pngtransparent pngwebpjpg