Parnassius apollo Mountain Apollo top
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Parnassius apollo  Mountain Apollo  top
Available formats to download:
jpgwebp