Dofleinis lantern fish Lobianchia dofleini
a public domain JPG image
Dofleinis lantern fish  Lobianchia dofleini
Available formats to download:
jpgwebp