Arrowtooth flounder Atheresthes stomias closeup
a public domain JPG image
Arrowtooth flounder  Atheresthes stomias closeup
Available formats to download:
jpgwebp