Little White Whiptail Aspidoscelis gypsi
CC0 - Public Domain
a public domain JPG image
Little White Whiptail  Aspidoscelis gypsi
Available formats to download:
jpgwebp