Caiman Lizard Dracaena guianensis
a public domain JPG image
Caiman Lizard  Dracaena guianensis
Available formats to download:
jpgwebp